ΒΟΡΑΚΑΣ

Βόρακας (πρώτες ύλες)
Το όνομά του προέρχεται από την αραβική λέξη buraq = λευκός, λόγω του χρώματός του.
Η βασική του δομή συνίσταται από τριγωνικά συμπλέγματα BO2(OH) και τετράεδρα BO3(OH), τα οποία συνδέονται με αλυσίδες νατρίου και οκτάεδρα κρυσταλλικού νερού.
Ο βόρακας είναι μια λευκή, μαλακιά σκόνη που προέρχεται από ένα ορυκτό με απορρυπαντικές, απολυμαντικές, εντομοαπωθητικές και άλλες ιδιότητες.
Είναι μεν ένα φυσικό συστατικό και επειδή είναι ερεθιστικό στο δέρμα χρησιμοποιείται σε μικρές δόσεις. Να το φυλάτε μακριά από παιδιά και κατοικίδια.